رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعنامه ضد روسی در شورای امنیت وتو شد

قطعنامه ضد روسی در شورای امنیت وتو شد شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود، قطعنامه محکومیت برگزاری همه پرسی چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون به خاک روسیه را پس از وتوی مسکو تصویب نکرد

قطعنامه ضد روسی در شورای امنیت وتو شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود، قطعنامه محکومیت برگزاری همه پرسی چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون به خاک روسیه را پس از وتوی مسکو تصویب نکرد