رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای رئیس سازمان غذا و دارو/ محمود بيگلر سرپرست شد

استعفای رئیس سازمان غذا و دارو/ محمود بيگلر سرپرست شد وزیر بهداشت در حکمی محمود بیگلر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

استعفای رئیس سازمان غذا و دارو/ محمود بيگلر سرپرست شد

وزیر بهداشت در حکمی محمود بیگلر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب کرد.