رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پورشه ماکان در مزایده دولت ۱۰ میلیارد فروش رفت

پورشه ماکان در مزایده دولت ۱۰ میلیارد فروش رفت براساس اعلام سازمان اموال تملیکی مجموع ۷۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این سازمان قرار گرفته بودند. ارزش کارشناسی این خودروها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند. بالاترین قیمت پیشنهادی در این مزایده […]

پورشه ماکان در مزایده دولت ۱۰ میلیارد فروش رفت

براساس اعلام سازمان اموال تملیکی مجموع ۷۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این سازمان قرار گرفته بودند.

ارزش کارشناسی این خودروها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند.

بالاترین قیمت پیشنهادی در این مزایده مربوط به پورشه ماکان به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است./تسنیم