رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بریتانیا با به رسمیت شناختن کریپتو موافقت کرد!

بریتانیا با به رسمیت شناختن کریپتو موافقت کرد! ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا، طرفدار صنعت رمزنگاری است، زیرا در نظر دارد بریتانیا را به یک مرکز نوآوری ارزهای دیجیتال تبدیل کند. در همین راستا، بریتانیا به رسمیت شناختن کریپتو به عنوان ابزارهای مالی تحت نظارت رأی موافق داد.

بریتانیا با به رسمیت شناختن کریپتو موافقت کرد!

ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا، طرفدار صنعت رمزنگاری است، زیرا در نظر دارد بریتانیا را به یک مرکز نوآوری ارزهای دیجیتال تبدیل کند.

در همین راستا، بریتانیا به رسمیت شناختن کریپتو به عنوان ابزارهای مالی تحت نظارت رأی موافق داد.