رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرغ ۶۳ هزار تومان شد

مرغ ۶۳ هزار تومان شد معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.

مرغ ۶۳ هزار تومان شد

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی:

به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.