رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: معلوم نيست كسانی كه دست به اين بازداشت‌ها می زنند از كجا دستور می گيرند

علی مطهری: معلوم نيست كسانی كه دست به اين بازداشت‌ها می زنند از كجا دستور می گيرند علی مطهری، نماینده مجلس دهم: یکی از ریشه های نارضایتی ها نوع برخورد با منتقدان و مخالفان است كه به سرعت تحت فشار قرار می گيرند و احيانا بازداشت می شوند. نمونه آن بازداشت و محاكمه و محكوميت […]

علی مطهری: معلوم نيست كسانی كه دست به اين بازداشت‌ها می زنند از كجا دستور می گيرند

علی مطهری، نماینده مجلس دهم:

یکی از ریشه های نارضایتی ها نوع برخورد با منتقدان و مخالفان است كه به سرعت تحت فشار قرار می گيرند و احيانا بازداشت می شوند. نمونه آن بازداشت و محاكمه و محكوميت آقای تاجزاده است كه دليل آن جز رفتار دوستان نادان انقلاب نيست.

اتهام آقای تاجزاده در واقع انتقاد از رهبر انقلاب است. اين در حالی است كه خود مقام رهبری چند بار گفته‌اند ممكن است كسی از من انتقاد داشته باشد، بايد بتواند حرفش را بزند.

معلوم نيست كسانی كه دست به اين بازداشت‌ها می زنند از كجا دستور مي‌گيرند و اين تناقض چگونه قابل حل است.

اگر فضا براي انتقاد باز بود و اعتراض به رسميت شمرده مي‌شد، اعتراضات اخير اين مقدار گسترده نبود./ اعتماد