رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین تصویر از علی کریمی پس از ترک ایران

جدیدترین تصویر از علی کریمی پس از ترک ایران علی کریمی پس از ماه‌ها که از ایران خارج شده و عکسی از خود منتشر نکرده بود در دیداری با خبرنگار حوزه فیتنس و پرورش اندام مقابل دوربین قرار گرفت.

جدیدترین تصویر از علی کریمی پس از ترک ایران

علی کریمی پس از ماه‌ها که از ایران خارج شده و عکسی از خود منتشر نکرده بود در دیداری با خبرنگار حوزه فیتنس و پرورش اندام مقابل دوربین قرار گرفت.