رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با چه سن و سابقه‌ای می‌توان درخواست بازنشستگی داد؟

با چه سن و سابقه‌ای می‌توان درخواست بازنشستگی داد؟ سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی: بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت نیست. برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بازنشستگی امکان پذیر است. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با […]

با چه سن و سابقه‌ای می‌توان درخواست بازنشستگی داد؟

سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی:

بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت نیست.

برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بازنشستگی امکان پذیر است.

فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.

ثبت درخواست صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی عادی برای بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir امکانپذیر است.


جدیدترین خبرها