رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استخدام دولتی بدون آزمون ممنوع می‌شود

استخدام دولتی بدون آزمون ممنوع می‌شود براساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که فرآیند بررسی آن در مجلس جریان دارد، جذب هرگونه نیروی انسانی از طریق انتشار آگهی و آزمون و برای نیرو‌های خرید خدمات و موقت از طریق مناقصات عمومی صورت خواهد گرفت و استخدام دولتی بدون آزمون ممنوع جرم‌انگاری می‌شود. بر اساس این […]

استخدام دولتی بدون آزمون ممنوع می‌شود

براساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که فرآیند بررسی آن در مجلس جریان دارد، جذب هرگونه نیروی انسانی از طریق انتشار آگهی و آزمون و برای نیرو‌های خرید خدمات و موقت از طریق مناقصات عمومی صورت خواهد گرفت و استخدام دولتی بدون آزمون ممنوع جرم‌انگاری می‌شود.

بر اساس این طرح استخدام دولتی با امضاهای طلایی هم متوقف و فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی ممنوع و جرم انگاری می‌شود./ تسنیم