رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها

لغو قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار داد خود را با تعدادی از بیمارستان‌ها لغو کرده در حالی که این موضوع خلاف تعهدات است. دهقان کیا اظهار داشت: چنانچه این بیمه به تعهدات خود عمل نکند از […]

لغو قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار داد خود را با تعدادی از بیمارستان‌ها لغو کرده در حالی که این موضوع خلاف تعهدات است.

دهقان کیا اظهار داشت: چنانچه این بیمه به تعهدات خود عمل نکند از این شرکت شکایت می‌کنیم.