رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف اعتبار مشترکین تلفن ثابت تا دو برابر افزایش یافت

سقف اعتبار مشترکین تلفن ثابت تا دو برابر افزایش یافت شرکت مخابرات: با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان، سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته و به دنبال این افزایش، پیش‌بینی می‌شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره قطع نمی‌شود.

سقف اعتبار مشترکین تلفن ثابت تا دو برابر افزایش یافت

شرکت مخابرات:

با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان، سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته و به دنبال این افزایش، پیش‌بینی می‌شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره قطع نمی‌شود.