رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران و قائم مقام وی استعفا دادند

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران و قائم مقام وی استعفا دادند در پی اتفاقات تلخ امروز نظام پزشکی، سیدموید علویان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و محمد رازی قائم مقام وی امروز در پیام‌هایی جداگانه ضمن اعتراض به برخوردهای اخیر از سمت‌های خود استعفا دادند

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران و قائم مقام وی استعفا دادند

در پی اتفاقات تلخ امروز نظام پزشکی، سیدموید علویان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و محمد رازی قائم مقام وی امروز در پیام‌هایی جداگانه ضمن اعتراض به برخوردهای اخیر از سمت‌های خود استعفا دادند