رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملل حمله تروریستی در حرم شاهچراغ را محکوم کرد

سازمان ملل حمله تروریستی در حرم شاهچراغ را محکوم کرد سخنگوی سازمان ملل: حمله به یک مکان مذهبی در ایران مستحق محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم

سازمان ملل حمله تروریستی در حرم شاهچراغ را محکوم کرد

سخنگوی سازمان ملل: حمله به یک مکان مذهبی در ایران مستحق محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم


جدیدترین خبرها