رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام اسامی مجروحان حادثه تروریستی امروز در حرم شاهچراغ

اعلام اسامی مجروحان حادثه تروریستی امروز در حرم شاهچراغ ۱- فاطمه کشاورز ۲- هاشم مفتخری ۳- مهرزاد گلمکانی ۴- محسن افشین ۵- شکر الله کشاورز ۶- محمد رضا آذری ۷- جواد شاهین مهر ۸- کاظم رضایی ۹- آرتین سرداران ۱۰- نادر فتحی ۱۱- معصومه دربندی ۱۲- اهورا لورگوفی ۱۳- عباس لورگوفی ۱۴- امیرعلی کیومرثی ۱۵ […]

اعلام اسامی مجروحان حادثه تروریستی امروز در حرم شاهچراغ

۱- فاطمه کشاورز
۲- هاشم مفتخری
۳- مهرزاد گلمکانی
۴- محسن افشین
۵- شکر الله کشاورز
۶- محمد رضا آذری
۷- جواد شاهین مهر
۸- کاظم رضایی
۹- آرتین سرداران
۱۰- نادر فتحی
۱۱- معصومه دربندی
۱۲- اهورا لورگوفی
۱۳- عباس لورگوفی
۱۴- امیرعلی کیومرثی
۱۵ – دلبر کریمی
۱۶ – محمد جواد دهقانی
۱۷- عجب نارستمی
۱۸- حسن اسلامی
۱۹- فاطمه، ولی زاده
۲۰ – محمد ابراهیم پور
۲۱ – کودک یک ساله بی نام