رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش عباس عبدی به عزل فرمانده انتظامی زاهدان

واکنش عباس عبدی به عزل فرمانده انتظامی زاهدان اگر این تصمیم بلافاصله اتخاذ شده بود و پیش از آن نیز فرمانده چابهار هم تا رسیدگی به شکایت علیه او تعلیق شده بود هیچ اتفاقی در بلوچستان رخ نمی‌داد.

واکنش عباس عبدی به عزل فرمانده انتظامی زاهدان

اگر این تصمیم بلافاصله اتخاذ شده بود و پیش از آن نیز فرمانده چابهار هم تا رسیدگی به شکایت علیه او تعلیق شده بود هیچ اتفاقی در بلوچستان رخ نمی‌داد.