رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر علوم: تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها اصلاً مسئله امنیتی نیست

وزیر علوم: تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها اصلاً مسئله امنیتی نیست هدفمان جلوگیری از اتلاف وقت اساتید و دانشجویان برای برخی کارهای اداری است/ایلنا

وزیر علوم: تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها اصلاً مسئله امنیتی نیست

هدفمان جلوگیری از اتلاف وقت اساتید و دانشجویان برای برخی کارهای اداری است/ایلنا