رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اروپا زمستان سردی ندارد!

اروپا زمستان سردی ندارد! مخازن گاز در اروپا ۱۰۰ درصد پرشد، قیمت گاز سقوط کرد! با پرشدن مخازن گاز اروپا تا ظرفیت صد درصدی و نبود ظرفیت برای تخلیه صف طویل کشتی های LNG قیمت گاز در اروپا با سقوط شدید مواجه شد! قیمت گاز تحویل نقدی یکساعت بعد حتی برای لحظاتی زیر صفر رفت […]

اروپا زمستان سردی ندارد!

مخازن گاز در اروپا ۱۰۰ درصد پرشد، قیمت گاز سقوط کرد!

با پرشدن مخازن گاز اروپا تا ظرفیت صد درصدی و نبود ظرفیت برای تخلیه صف طویل کشتی های LNG قیمت گاز در اروپا با سقوط شدید مواجه شد!

قیمت گاز تحویل نقدی یکساعت بعد حتی برای لحظاتی زیر صفر رفت و منفی ۱۵ یورو! ترید شد./کندافایننس