رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات ادعای هواپیمایی لوفت هانزا درباره کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت

ایرنا: جزئیات ادعای هواپیمایی لوفت هانزا درباره کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی: از عصر روز گذشته شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا با ادعای کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت، پروازها به تهران را لغو کرده است. هیچ گونه اطلاعاتی از جسد کشف شده توسط لوفت هانزا به ما ارسال نشده تا […]

ایرنا: جزئیات ادعای هواپیمایی لوفت هانزا درباره کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی:

از عصر روز گذشته شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا با ادعای کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت، پروازها به تهران را لغو کرده است.

هیچ گونه اطلاعاتی از جسد کشف شده توسط لوفت هانزا به ما ارسال نشده تا بتوانیم موضوع را تایید و بررسی کنیم. بر این اساس موضوع‌ مطرح شده تا زمان درخواست مکتوب شرکت هواپیمایی لوفت هانزا قابل بررسی نیست.

منتظر ارسال اطلاعات و درخواست رسمی لوفت‌هانزا برای بررسی موضوع کشف جسد در هواپیمای تهران فرانکفورت هستیم.

پرواز شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در مسیر تهران- فرانکفورت امروز جمعه (۶ آبان) و با اعلام این شرکت هواپیمایی به مسافران از مبدا فرودگاه امام خمینی(ره) لغو شد./ ایرنا