رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیمات سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار مشخص شد

تصمیمات سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار مشخص شد مدیر روابط عمومی سازمان بورس نوشت: در پی تصمیمات هیئت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق العاده روز گذشته، تعهدات فروش بازارگردان‌ها طی روز‌های آتی محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.

تصمیمات سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار مشخص شد

مدیر روابط عمومی سازمان بورس نوشت:

در پی تصمیمات هیئت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق العاده روز گذشته، تعهدات فروش بازارگردان‌ها طی روز‌های آتی محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.


جدیدترین خبرها