رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پکن و ریاض توافق گسترش همکاری امضا کردند

پکن و ریاض توافق گسترش همکاری امضا کردند وزرای امور خارجه چین و عربستان سعودی در چهارمین جلسه توسعه روابط، یک توافق جدید امضا کردند.

پکن و ریاض توافق گسترش همکاری امضا کردند

وزرای امور خارجه چین و عربستان سعودی در چهارمین جلسه توسعه روابط، یک توافق جدید امضا کردند.