رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه موقت اصفهان: کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند

امام جمعه موقت اصفهان: کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان: لباس کامل منجر به جامعه پاک می‌شود، باید این استدلال‌ها برای همه جوانان گفته شود، کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند. شعار «مرگ بر آمریکا» شعاری […]

امام جمعه موقت اصفهان: کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند

مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان:
لباس کامل منجر به جامعه پاک می‌شود، باید این استدلال‌ها برای همه جوانان گفته شود، کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند.

شعار «مرگ بر آمریکا» شعاری دارای استدلال عقلی است. تا وقتی که دشمن بر اهداف و کار خود پافشاری می‌کند و اغتشاش می‌کند و به دنبال تجزیه ایران است ما از شعار خود دست بر نمی‌داریم.

ما از نیروی انتظامی و دستگاه قضائی درخواست داریم که با قوت با اشراری که به دنبال بی حیایی و فحشاء در جامعه هستند، برخورد شود./مهر