رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه ارومیه: شبکه ملی اطلاعات ضروری است؛ مفهومی ندارد که در هر برهه زمانی با فضای مجازی تهدید شویم

امام جمعه ارومیه: شبکه ملی اطلاعات ضروری است؛ مفهومی ندارد که در هر برهه زمانی با فضای مجازی تهدید شویم قریشی: موضوع شبکه ملی اطلاعات ضروری است و باید با همکاری مجلس و دولت حل شود. این مفهومی ندارد که در هر برهه زمانی با فضای مجازی تهدید شویم. مدیران مدارس باید از بین افراد […]

امام جمعه ارومیه: شبکه ملی اطلاعات ضروری است؛ مفهومی ندارد که در هر برهه زمانی با فضای مجازی تهدید شویم

قریشی:
موضوع شبکه ملی اطلاعات ضروری است و باید با همکاری مجلس و دولت حل شود. این مفهومی ندارد که در هر برهه زمانی با فضای مجازی تهدید شویم.

مدیران مدارس باید از بین افراد متدین و انقلابی انتخاب شوند و معلمان مدارس نیز باید فرهنگ ایثار و شهادت را به دانش آموزان تبیین کنند./مهر


جدیدترین خبرها