رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرغامی: راهی جز گفت و گو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست

ضرغامی: راهی جز گفت و گو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: این روز ها رفتار های هولناک داعش به ما یادآوری می شود. به روان پاک شهدای رو به فزونی درود می فرستیم و اجازه نمی دهیم خون پاکشان هدر رود. همه باید از این […]

ضرغامی: راهی جز گفت و گو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: این روز ها رفتار های هولناک داعش به ما یادآوری می شود.

به روان پاک شهدای رو به فزونی درود می فرستیم و اجازه نمی دهیم خون پاکشان هدر رود.

همه باید از این حوادث عبرت بگیرند و بدانند راهی جز گفت و گو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست.