رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای رویترز: آمریکا موضوع ناآرامی های ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند

ادعای رویترز: آمریکا موضوع ناآرامی های ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند رویترز مدعی شده که چهارشنبه آمریکا و آلبانی در شورای امنیت جلسه ای غیررسمی در مورد ناآرامی های ایران برگزار خواهند کرد./ جماران

ادعای رویترز: آمریکا موضوع ناآرامی های ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند

رویترز مدعی شده که چهارشنبه آمریکا و آلبانی در شورای امنیت جلسه ای غیررسمی در مورد ناآرامی های ایران برگزار خواهند کرد./ جماران