رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیرکل ناتو: پیروزی روسیه برای همه ما بد خواهد بود

دبیرکل ناتو: پیروزی روسیه برای همه ما بد خواهد بود «ینس استولتنبرگ» مدعی شد: پیروزی روسیه برای همه ما بد خواهد بود چون پیامی را برای رهبران خودکامه، نه فقط روسیه بلکه چین خواهد فرستاد مبنی بر اینکه می‌توانند با استفاده از نیروی بی‌رحم نظامی به اهداف خود دست یابند. کمک‌های آمریکا به اوکراین باید […]

دبیرکل ناتو: پیروزی روسیه برای همه ما بد خواهد بود

«ینس استولتنبرگ» مدعی شد: پیروزی روسیه برای همه ما بد خواهد بود چون پیامی را برای رهبران خودکامه، نه فقط روسیه بلکه چین خواهد فرستاد مبنی بر اینکه می‌توانند با استفاده از نیروی بی‌رحم نظامی به اهداف خود دست یابند.

کمک‌های آمریکا به اوکراین باید حفظ شود تا حدی به این سبب که اگر پوتین در اوکراین پیروز شود، این یک فاجعه برای اوکراینی‌ها خواهد بود.