رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بلیت پروازهای داخلی جام جهانی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد بود

نرخ بلیت پروازهای داخلی جام جهانی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد بود محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی : نرخ بلیت پروازهای جام جهانی برای شرکت های هواپیمایی داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. هزینه پروازهای جام جهانی شرکت های هواپیمایی خارجی از شهرهای مختلف متناوب و متنوع است و در خصوص […]

نرخ بلیت پروازهای داخلی جام جهانی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد بود

محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی :

نرخ بلیت پروازهای جام جهانی برای شرکت های هواپیمایی داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

هزینه پروازهای جام جهانی شرکت های هواپیمایی خارجی از شهرهای مختلف متناوب و متنوع است و در خصوص نرخ این پروازها از جمله قطر ایرویز نمی شود اظهار نظری کرد.