رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه وزارت ارتباطات درباره محدودسازی برنامه‌های ایرانی توسط گوگل

اطلاعیه وزارت ارتباطات درباره محدودسازی برنامه‌های ایرانی توسط گوگل برنامه‌های ایرانی هیچ هشداری از سوی گوگل دریافت نکرده بودند بلافاصله اعتراض خود را اعلام کرده‌اند و تاکنون پاسخی از گوگل دریافت نکرده‌اند

اطلاعیه وزارت ارتباطات درباره محدودسازی برنامه‌های ایرانی توسط گوگل

برنامه‌های ایرانی هیچ هشداری از سوی گوگل دریافت نکرده بودند

بلافاصله اعتراض خود را اعلام کرده‌اند و تاکنون پاسخی از گوگل دریافت نکرده‌اند