رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت لبنان استعفا کرد

دولت لبنان استعفا کرد میشل عون رئیس‌جمهور لبنان در آخرین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، استعفای دولت این کشور به نخست‌وزیری «نجیب میقاتی» را پذیرفت و پس از شش سال، کاخ ریاست‌جمهوری را ترک خواهد کرد. این در حالی‌ست که پارلمان این کشور با وجود برگزاری چهار جلسه، تاکنون در انتخاب رئیس‌جمهور جدید ناکام مانده […]

دولت لبنان استعفا کرد

میشل عون رئیس‌جمهور لبنان در آخرین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، استعفای دولت این کشور به نخست‌وزیری «نجیب میقاتی» را پذیرفت و پس از شش سال، کاخ ریاست‌جمهوری را ترک خواهد کرد.

این در حالی‌ست که پارلمان این کشور با وجود برگزاری چهار جلسه، تاکنون در انتخاب رئیس‌جمهور جدید ناکام مانده است.