رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان امور دانشجویان: اسلامی شدن دانشگاه‌ها راهکار برون رفت چالش‌های امروز کشور است

رئیس سازمان امور دانشجویان: اسلامی شدن دانشگاه‌ها راهکار برون رفت چالش‌های امروز کشور است هاشم داداش‌پور: اسلامی شدن دانشگاه‌ها بیش از هر چیز راهکاری برای برون رفت چالش‌های امروز کشور و نیازسنجی بر مبنای دغدغه‌های اجتماعی است و هدف از احیا و عملیاتی ساختن این سند ایجاد دانشگاهی است که در موازات علم، فرهنگ، اخلاق […]

رئیس سازمان امور دانشجویان: اسلامی شدن دانشگاه‌ها راهکار برون رفت چالش‌های امروز کشور است

هاشم داداش‌پور:

اسلامی شدن دانشگاه‌ها بیش از هر چیز راهکاری برای برون رفت چالش‌های امروز کشور و نیازسنجی بر مبنای دغدغه‌های اجتماعی است و هدف از احیا و عملیاتی ساختن این سند ایجاد دانشگاهی است که در موازات علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت نیز دیده شود تا انسانی با ارزش‌های دینی و اسلامی به جامعه وارد شود./ایلنا