رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان دیدارهای ایران در جام جهانی

زمان دیدارهای ایران در جام جهانی دوشنبه – ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰ ایران – انگلیس ورزشگاه بین المللی خلیفه الریان جمعه – ۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ ایران – ولز ورزشگاه احمد بن علی سه‌شنبه – ۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰ ایران – آمریکا ورزشگاه الثمامه

زمان دیدارهای ایران در جام جهانی

دوشنبه – ۳۰ آبان ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۳۰
ایران – انگلیس
ورزشگاه بین المللی خلیفه الریان

جمعه – ۴ آذر ۱۴۰۱
ساعت ۱۳:۳۰
ایران – ولز
ورزشگاه احمد بن علی

سه‌شنبه – ۸ آذر ۱۴۰۱
ساعت ۲۲:۳۰
ایران – آمریکا
ورزشگاه الثمامه