رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توماج صالحی در دعوت و تشویق به اغتشاش در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته

دادستان اصفهان: توماج صالحی در دعوت و تشویق به اغتشاش در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته سید محمد موسویان ‌دادستان اصفهان در خصوص جزئیات پرونده توماج صالحی بیان کرد: این فرد شب گذشته به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور […]

دادستان اصفهان: توماج صالحی در دعوت و تشویق به اغتشاش در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته

سید محمد موسویان ‌دادستان اصفهان در خصوص جزئیات پرونده توماج صالحی بیان کرد: این فرد شب گذشته به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد. دادستان اصفهان تصریح کرد: متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است /انتخاب