رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسعود پزشکیان:چرا دانشجویان به اینجا رسیده اند؟ دانشجوها هم بچه خود ما هستند

مسعود پزشکیان:چرا دانشجویان به اینجا رسیده اند؟ دانشجوها هم بچه خود ما هستند/ قطعا باید اصلاحاتی در جامعه انجام شود نماینده مردم تبریز در مجلس: قطعا باید اصلاحاتی در جامعه انجام شود و این اصلاحات در همه قسمت ها باید اتفاق بیفتد. هر کسر دو روزش برابر باشد زیان کار است. هر کدام از این […]

مسعود پزشکیان:چرا دانشجویان به اینجا رسیده اند؟ دانشجوها هم بچه خود ما هستند/ قطعا باید اصلاحاتی در جامعه انجام شود

نماینده مردم تبریز در مجلس: قطعا باید اصلاحاتی در جامعه انجام شود و این اصلاحات در همه قسمت ها باید اتفاق بیفتد.

هر کسر دو روزش برابر باشد زیان کار است. هر کدام از این واحدها از روحانیت، مجلس، دولت، قوه قضاییه، معلم و دانشگاه می توانند به گونه ای دیگر کار کنند که شاهد وضعیت فعلی نباشیم.

آیا خود مدیران، قانونگذاران، مسئولان و مجریان تقصیری ندارند و همه تقصیرها برای طرف مقابل است؟ چرا ما نباید بنشینیم و بپذیریم که یک سری اشکالاتی داشتیم و آنها را اصلاح کنیم؟

ضمن اینکه آنها را نقد می کنیم خودمان را نیز نقد کنیم که چه کاری کردیم که این وضعیت به وجود آمده است./ عصرایران