رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان تهران: در معاینات پزشکی از پریسا بهمنی هیچ گونه آثار تیرخوردگی و اصابت گلوله در بدن مرحومه یافت نشد

دادستان تهران: در معاینات پزشکی از پریسا بهمنی هیچ گونه آثار تیرخوردگی و اصابت گلوله در بدن مرحومه یافت نشد علی صالحی دادستان تهران ضمن تکذیب شایعات در خصوص فوت مرحومه دکتر پریسا بهمنی و کشته شدن وی با سلاح گرم، گفت: درگذشت ایشان روز قبل از چهارم آبان بوده و در زمان و مکان […]

دادستان تهران: در معاینات پزشکی از پریسا بهمنی هیچ گونه آثار تیرخوردگی و اصابت گلوله در بدن مرحومه یافت نشد

علی صالحی دادستان تهران ضمن تکذیب شایعات در خصوص فوت مرحومه دکتر پریسا بهمنی و کشته شدن وی با سلاح گرم، گفت:

درگذشت ایشان روز قبل از چهارم آبان بوده و در زمان و مکان وقوع حادثه نیز هیچ نوع درگیری و اغتشاشی وجود نداشته و در معاینات و بررسی‌های پزشکی نیز هیچ گونه آثار تیرخوردگی و اصابت گلوله در بدن مرحومه یافت نشد./برنا