رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در طرح جدید دولت، حقوق کارکنان و بازنشستگان چقدر اضافه می‌شود؟

در طرح جدید دولت، حقوق کارکنان و بازنشستگان چقدر اضافه می‌شود؟ به حقوق شاغلین یک میلیون تومان به علاوه حق عائله‌مندی که میانگین حدود ۴۰۰ هزار تومان هست همراه با فوق‌العاده اضافه خواهد شد. به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۵ درصد به علاوه ۹۰۰ هزارتومان و حق عائله‌مندی اضافه می‌شود.

در طرح جدید دولت، حقوق کارکنان و بازنشستگان چقدر اضافه می‌شود؟

به حقوق شاغلین یک میلیون تومان به علاوه حق عائله‌مندی که میانگین حدود ۴۰۰ هزار تومان هست همراه با فوق‌العاده اضافه خواهد شد.

به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۵ درصد به علاوه ۹۰۰ هزارتومان و حق عائله‌مندی اضافه می‌شود.