رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس دانشگاه یاسوج: برای ۲۰ دانشجو، حکم تعلیق یک تا دو ترم زده ایم

رئیس دانشگاه یاسوج: برای ۲۰ دانشجو، حکم تعلیق یک تا دو ترم زده ایم رییس دانشگاه یاسوج: دانشجویان، خانواده‌های خود را به دانشگاه بیاورند تا تعهد عدم تکرار بدهند/ ایسنا

رئیس دانشگاه یاسوج: برای ۲۰ دانشجو، حکم تعلیق یک تا دو ترم زده ایم

رییس دانشگاه یاسوج: دانشجویان، خانواده‌های خود را به دانشگاه بیاورند تا تعهد عدم تکرار بدهند/ ایسنا