رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس برای نیمه دوم امسال خبر داد.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس برای نیمه دوم امسال خبر داد.