رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: قوانین اروپا درباره فضای مجازی طوری است که انگار یک حزب اللهی آن را نوشته است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: قوانین اروپا درباره فضای مجازی طوری است که انگار یک حزب اللهی آن را نوشته است «مرتضی آقا تهرانی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قوانینی که در اروپا برای فضای مجازی نوشته شده است را اگر نگاه کنید گمان می کنید که یک فرد حزب اللهی آن را نوشته است؛ پس […]

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: قوانین اروپا درباره فضای مجازی طوری است که انگار یک حزب اللهی آن را نوشته است

«مرتضی آقا تهرانی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قوانینی که در اروپا برای فضای مجازی نوشته شده است را اگر نگاه کنید گمان می کنید که یک فرد حزب اللهی آن را نوشته است؛ پس چرا آنجا اصلا نمی گویند که این خلاف آزادی است اما تا ما می خواهیم در ایران اقدامی را در این باره انجام دهیم همه نگران آزادی می‌شوند.»

او همچنین اعلام کرد «در خود آمریکا که امروز برای ما نسخه رهاسازی بی‌چون و چرای فضای مجازی را تجویز می‌کند، ۲۷۰ ماده قانون برای آن نوشته و مجلس آمریکا هم آن را تصویب کرده است.» او مثالی را نیز برای گواه ادعای خود عنوان کرده که عینا به این شرح است: «مثلاً اگر کسی در فضای مجازی مطلبی ارائه دهد به گونه ای که در آن مطلب از ایران و سیاست‌های کشور حمایت شده باشد، جرم تلقی شده و با آن برخورد می‌کنند.»