رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور هزار کیفرخواست برای اغتشاشاگران اخیر

صدور هزار کیفرخواست برای اغتشاشاگران اخیر القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران: تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاش‌گران صادر شده است. پرونده تعدادی از افرادی که در جریانات اخیر دست به اقدامات خرابکارانه زده و دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح […]

صدور هزار کیفرخواست برای اغتشاشاگران اخیر

القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران:
تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاش‌گران صادر شده است.

پرونده تعدادی از افرادی که در جریانات اخیر دست به اقدامات خرابکارانه زده و دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم بودند، در دادگاه انقلاب تعیین وقت شده است و دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.