رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی از جمله چند کودک را صادر کرد

عربستان حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی از جمله چند کودک را صادر کرد سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد، مقامات سعودی حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی را صادر کردند، به این ترتیب تعداد افرادی که در این کشور با خطر اعدام مواجه هستند، به ۵۳ تن افزایش یافته که حداقل هشت تن از آنها […]

عربستان حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی از جمله چند کودک را صادر کرد

سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد، مقامات سعودی حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی را صادر کردند، به این ترتیب تعداد افرادی که در این کشور با خطر اعدام مواجه هستند، به ۵۳ تن افزایش یافته که حداقل هشت تن از آنها کودک هستند.


جدیدترین خبرها