رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک

کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو: مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، ۹درصد ارز دولتی بود که بعد از آزادسازی ارز دارو، به ۹درصد ارز نیمایی بدل شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده در داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی دارند و همچنین در شیرخشک‌ها به […]

کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک

دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو:
مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، ۹درصد ارز دولتی بود که بعد از آزادسازی ارز دارو، به ۹درصد ارز نیمایی بدل شد.

همچنین مالیات بر ارزش افزوده در داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی دارند و همچنین در شیرخشک‌ها به دو درصد ارز نیمایی کاهش یافته است.