رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت اطلاعات: ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی شاهچراغ (ع) شناسایی و بازداشت شدند

وزارت اطلاعات: ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی شاهچراغ (ع) شناسایی و بازداشت شدند اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات: در عملیاتی پیچیده و با همکاری مردم هوشیار، عنصر دوم عملیاتی و ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم مطهر شاه‌چراغ شناسایی و بازداشت شدند. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت ایران […]

وزارت اطلاعات: ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی شاهچراغ (ع) شناسایی و بازداشت شدند

اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات:
در عملیاتی پیچیده و با همکاری مردم هوشیار، عنصر دوم عملیاتی و ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم مطهر شاه‌چراغ شناسایی و بازداشت شدند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت ایران خواهد رسید./ایسنا