رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه فردوسی مشهد: با دانشجویان خاطی، بدون اغماض برخورد انضباطی خواهیم کرد

دانشگاه فردوسی مشهد: با دانشجویان خاطی، بدون اغماض برخورد انضباطی خواهیم کرد / از پیگیری مطالبات دانشجویان از مسیر قانونی حمایت می‌کنیم هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: طی یک ماه گذشته مسئولین دانشگاه تمام تلاش خود را برای رفع شبهه دانشجویان و خاتمه تجمع های فاقد مجوز بدون استفاده از […]

دانشگاه فردوسی مشهد: با دانشجویان خاطی، بدون اغماض برخورد انضباطی خواهیم کرد / از پیگیری مطالبات دانشجویان از مسیر قانونی حمایت می‌کنیم

هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:
طی یک ماه گذشته مسئولین دانشگاه تمام تلاش خود را برای رفع شبهه دانشجویان و خاتمه تجمع های فاقد مجوز بدون استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی تنبیهی به کار بستند.

مدیریت دانشگاه خود را ملزم به حفظ آرامش و امنیت دانشگاه می داند و با افراد خاطی، بدون اغماض برخورد انضباطی خواهد کرد./اعتماد آنلاین