رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا چند فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد

کانادا چند فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد کانادا تحریم‌هایی را علیه ۴ فرد و ۲ نهاد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر اعمال کرد.

کانادا چند فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد

کانادا تحریم‌هایی را علیه ۴ فرد و ۲ نهاد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر اعمال کرد.