رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور شد

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور شد سخنگوی دولت: محسن منصوری که به عنوان استاندار تهران مشغول بودند به جمع هیئت دولت پیوست و با حکم رییس جمهوری به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انتخاب شد.

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور شد

سخنگوی دولت:

محسن منصوری که به عنوان استاندار تهران مشغول بودند به جمع هیئت دولت پیوست و با حکم رییس جمهوری به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انتخاب شد.