رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اژه‌ای: مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم

اژه‌ای: مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم رئیس قوه قضاییه: باید بررسی کنیم که تاکنون چه مسائلی به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمایه اجتماعی ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآییم. جوان هموطن ما می‌خواهد بداند چشم‌انداز آینده‌اش چیست؟ اگر نتوانیم معیشت و […]

اژه‌ای: مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم

رئیس قوه قضاییه:

باید بررسی کنیم که تاکنون چه مسائلی به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمایه اجتماعی ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآییم.

جوان هموطن ما می‌خواهد بداند چشم‌انداز آینده‌اش چیست؟

اگر نتوانیم معیشت و وضعیت اقتصادی مردم را تأمین کنیم، اعتمادشان مخدوش می‌شود.


جدیدترین خبرها