رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاطمی‌امین وزیر ماند

فاطمی‌امین وزیر ماند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند.

فاطمی‌امین وزیر ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند.