رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت برنج؛ ۳۰۰ درصد افزایش در ۲ سال!

قیمت برنج؛ ۳۰۰ درصد افزایش در ۲ سال! قیمت برنج ایرانی از خرداد ۹ تا پایان آن حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. در حالی که قیمت برنج در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به خرداد همین سال حدود ۱۰۲ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت برنج در مرداد امسال نسبت به خرداد ۹۹ حدود ۳۳۳ درصد افزایش یافته […]

قیمت برنج؛ ۳۰۰ درصد افزایش در ۲ سال!

قیمت برنج ایرانی از خرداد ۹ تا پایان آن حدود ۳۵ درصد افزایش یافت.

در حالی که قیمت برنج در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به خرداد همین سال حدود ۱۰۲ درصد افزایش یافت.

متوسط قیمت برنج در مرداد امسال نسبت به خرداد ۹۹ حدود ۳۳۳ درصد افزایش یافته است.


جدیدترین خبرها