رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درج نکردن قیمت و گران‌فروشی؛ ۷۱ درصد تخلفات صنفی

درج نکردن قیمت و گران‌فروشی؛ ۷۱ درصد تخلفات صنفی معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران: در نیمه نخست امسال ۳۷ درصد تخلفات صنفی مربوط به درج نکردن قیمت و نصب نکردن نرخ‌نامه، ۳۴ درصد گران‌فروشی، ۹ درصد عدم صدور صورت‌حساب، هشت درصد کم‌فروشی، هفت درصد رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و پنج درصد مربوط به […]

درج نکردن قیمت و گران‌فروشی؛ ۷۱ درصد تخلفات صنفی

معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران:

در نیمه نخست امسال ۳۷ درصد تخلفات صنفی مربوط به درج نکردن قیمت و نصب نکردن نرخ‌نامه، ۳۴ درصد گران‌فروشی، ۹ درصد عدم صدور صورت‌حساب، هشت درصد کم‌فروشی، هفت درصد رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و پنج درصد مربوط به تقلب بوده است.


جدیدترین خبرها