رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام: هیچ گونه پرواز اختصاصی برای خروج عده‌ای خاص انجام نشده است

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام: هیچ گونه پرواز اختصاصی برای خروج عده‌ای خاص انجام نشده است چلندری: تا به این لحظه هیچ پرواز اختصاصی از فرودگاه امام انجام نشده و تمام پروازها برنامه‌ای بوده که اطلاعات آن از طریق تابلو پروازی در انتشار عمومی می‌شود و پروازهای کارگو هم طبق روال انجام می‌شود. به هیچ […]

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام: هیچ گونه پرواز اختصاصی برای خروج عده‌ای خاص انجام نشده است

چلندری:
تا به این لحظه هیچ پرواز اختصاصی از فرودگاه امام انجام نشده و تمام پروازها برنامه‌ای بوده که اطلاعات آن از طریق تابلو پروازی در انتشار عمومی می‌شود و پروازهای کارگو هم طبق روال انجام می‌شود.

به هیچ عنوان مسیر مجزایی برای انتقال برخی از مسافران نداریم و همه مسافران از مسیر مشخص ترمینال مسافری یا مسیرهای مشخص CIP و VIP عبور می‌کنند و این مسیرهای عبور در تمام فرودگاه‌های دنیا وجود دارند./ایلنا