رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بانک‌

افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بانک‌ معاون امور بانکی وزیر اقتصاد: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی شد. با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری […]

افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بانک‌

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد:
متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی شد.

با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.